Spolek Výrobců Hořických Trubiček

TRADIČNÍ POCHOUTKA JIŽ OD ROKU 1812

Spolek výrobců Hořických trubiček (SVHT) vznikl za účelem prosazení zápisu označení výrobku „Hořické trubičky“ do seznamu Chráněného zeměpisného označení v rámci EU. Důvodem bylo zabezpečení ochrany proti plagiátům a poškozování pověsti produktu, který je historicky spjatý s naším městem. Zápis se uskutečnil v roce 2007 a od tohoto roku jsou všechny legálně vyrobené Hořické trubičky označeny logem EU.

Členy Spolku výrobců Hořických trubiček jsou:

  • STRIX Hořice s.r.o.
  • Kubištovy hořické trubičky – Janka
  • Petráčkovy hořické trubičky
  • Hořické trubičky OLČA
  • UNI ROLL Czech, s.r.o.
  • PEKAN – Jiří Andrle


Spolek výrobců Hořických trubiček spolupracuje s vedením města při realizaci prezentace Hořic na veletrzích cestovního ruchu v rámci ČR, podporuje různé sportovní či kulturní akce. Smlouvou o spolupráci s městem garantuje spolek svůj podíl na přípravě a podpoře konání Slavností Hořických trubiček, organizovaných každoročně v měsíci září na hořickém náměstí.

Hořické trubičky Strix Hořice s.r.o